ÍNDEX:
Fitxa del llibre.pàg 1
Resum del llibre..pàg 1
Paraules i expressions.pàg 2
Descripcío del protagonistespàg 3
Crítica sobre la lectura..pàg 3
Final alternatiupàg 4
Relació amb pel·lícules o llibres.pàg 4
Diferències entre narrativa i teatre..pàg 4
Valors de l' obrapàg 5
• Fitxa del llibre:
Títol de l' obra: L' amor també és això
Cognoms, nom de l' autor: Dominique Lavigne Louis
Editorial: Bromera
Col·lecció: Bromera / Teatre
Ciutat i any de l' edició: Alzira, novembre de 1994
Génere: Teatre
Número: 11
Nombre de pàgines: 80 pàgines
• Fes un resum del llibre en un màxim de 15 línies.
La història tracta d' un grup d' amics que, després d' escoltar una conferència sobre les MTS (malalties de
transmissió sexual) comencen a plantejar−se si cal utilitzar el preservatiu. Marta i Norbert, son una de les
parelles ja formades al principi de la història, que acaben trencant, perquè ell no vol utilitzar el preservatiu.
Julia i Marc, altra parella què és forma al principi de la història, tenen un problema, Marc és va punxar amb
una xeringa d' una jonqui què te la sida i està preocupat d' haber contagiat a Julia, així que parla amb la
professora per que li diga que ha de fer; aquesta li recomana anar a fer−se la prova del VIH, però per por, no
se la fa. Per altra part, estan Francesc i Verònica, què s' enamoren en una festa on estan sols, però per
vergonya no es parlen. Al final, Marta crida a Julia emocionada perquè Norbert vol tornar amb ella i es posarà
el preservatiu, Marc crida a Julia per a dir−li que es faça la prova perquè es difícil que l'haja contagiat, Julia
crida a la professora per a dir−li que es farà la prova, Verònica crida a Francesc però no cal què es diuen res
1
perquè s' adonen del que senten. Francesc, emocionat, crida a Marc per a contar−se' l.
−1−
• Durant la lectura de segur que t'han sorgit dubtes al voltant del significat d'algunes paraules,
veritat? Apunta'n deu i busca el significat al diccionari. No t'oblides d'indicar la pàgina on has trobat
la paraula desconeguda. Fes el mateix però ara amb deu expressions o frases fetes.
Paraules
Pàgina
Bestreta
15
Picabaralles
15
Adés
22
Cruïlla
24
Envitricoll
24
Emmirallar
25
Encetar
67
Dempeus
49
Bocamoll
51
Cursa
71
Expressions i frases fetes
Significat
Acció de bestraure. Diners bestrets o anticipats.
Disputa, renyina, normalment de poca importància.
En un temps passat o futur molt pròxim al present.
Lloc on s'encreuen dos camins o més.
Embull, embrolla.
Donar, un espill, per reflexió, la imatge (d'un objecte).
Començar a usar o a consumir.
Dret, descansant solament sobre els peus.
Que diu fàcilment allò que caldria callar, que tot ho xarra.
Carrera.
• Enrotllar−se (pàg. 24): comprendre als altres i saber tractar−los, en relació als seus gustos.
• Fer el fava (pàg. 44): fer el panoli.
• Posar a cent (pàg. 49): posar nerviós.
• Xapa la boca (pàg. 50): calla.
• A mi me la bufa (pàg. 50): a mi em dóna igual.
• Enviar a pastar fang (pàg. 58): menysprear a algú, dient−li que se'n vaja.
• Fer la mitja−figa (pàg. 61): perdre el temps.
• Fer morros (pàg. 63): estar enfadat.
• Tenia el cap en una altra banda (pàg. 70): estar pensant en una altra cosa.
• Pegar la vara (pàg. 77): molestar a algú amb algun tema insistentment.
−2−
• Descriu el protagonista de la manera més detallada possible (trets físics i de caràcter, afeccions, etc.)
Com que en la lectura hi ha més d' un protagonista, els vaig a descriure a tots de la manera més detallada y
breu possible:
• Marta: vol aparentar que és una rockera, però en realitat és molt sensible. És romàntica, fidel i
amorosa.
• Júlia: oberta i directa, sempre sap el que vol i fa qualsevol cosa per a aconseguir−ho. Encara que es
jove, té les idees clares. Orgullosa i autònoma. El seu espirit aventurer la fa temeraria.
• Verònica: és ingènua, però ho sap disimular molt bé. Poc experimentada pel que es referix al sexe,
somia estar més espavilada.
• Francesc: ingenu, intel·lectual. Més o menys concient de la seua sexualitat, li interessa l' amistat, però
no s' ho sap muntar bé,.
• Marc: pacífic, encara que això no li impedeix aventurar−se quan hi ha ocasió. Amic de tots i de ningú.
• Norbert: tot un mascle, només viu per al seu bòlid i per als seus col·legues. Té novia perquè és el
normal. Tota la seua colla és igual. Presumeix per ser el més major del grup.
2
• Explica tot allò que t' ha agradat més del llibre i tot el que no t' ha agradat i digues perquè.
El que més m' ha agradat d' aquest llibre, potser és que es una història per a adolescents i que caracteritza molt
bé als adolescents de hui en dia. A més, reflectix la realitat, perquè totes les coses que narra el llibre sobre les
drogues i les malalties de transmissió sexual són coses que ara mateix estan passant, però que ningú ho sap.
El que menys m' ha agradat, ha sigut que la història només tinga diàleg, perquè de vegades, em vaig perdre i
no sabia qui parlava. Altra cosa que no m' ha agradat, són les expressions que utilitzen els personatges de
l'obra, ja que moltes d' elles mai les he vista dir a ningú, i menys a un adolescent, potser siga perquè el llibre té
ja un temps i les expressions escrites s' utilitzaren abans, però no m' han agradat.
−3−
• Inventa un nou final per a la història. Fes−ho en unes 10 línies.
Marta i Norbert acaben trencant i, poc a poc, es van distanciant, per la qual cosa perden la seua amistat, Marta,
molt entristida, cada vegada surt menys al carrer, i també perd l' amistat amb el rest del grup. Marc, no para de
cridar a Julia perquè vol dir−li que es poc probable que l' haja contagiat i que és millor que es faça la prova
per a quedar−se més tranquil·la, però, aquesta, com que té por de fer−se−la i que li done positiu, preferix viure
amb el dubte el rest de la seua vida. Frances i Verònica, encara que estan enamorats l' un de l' altre, tenen
molta vergonya de dir−li a l' altre el que senten en realitat i, per això, deixen de parlar−se, pel que també
acaben distanciant−se i perden la seua amistat. Poc a poc, per unes coses o altres el grup es desfà. I es deixen
de vore fins que es tornen més majors, que coincidixen en la universitat i tornen a ser el grup d' amics que
eren.
• Relaciona algun aspecte del llibre (protagonista, situacions, argument) amb tres pel·licules o llibres
que hages llegit anteriorment.
Pel que fa al sexe, l' any passat vaig llegir un llibre (Cicle Bis) en el que també es tracte aquest tema.
També vaig vore una pel·licula fa molt de temps (Eres mi héroe) que trata de sexe i de drogues, en la que es
tracten els problemes que causen les drogues.
Respecte als personatges, en el llibre "El señor de los ladrones", el protagonista té la mateixa forma de ser que
Marta, fer−se passar pel que no és.
• Amb la lectura de L' amor també és això hauràs pogut veure clarament les deferències entre
narrativa i teatre, esmenta' n almenys cinc.
• En el teatre, coneixem la història a través del diàleg dels personatges, mentre que en la narrativa hi ha un
narrador que narra els fets i de vegades, un personatge parla.
• Les parts del teatre es dividixen en escenes o actes, i les parts de la narrativa, en capítols.
• En la narrativa el lloc on es desenvolupa l' acció sol presentar−se mitjançant la descripció i en el teatre, es
coneixen per les acotacions que hi ha abans de cada escena.
• En la narrativa, els fets ocorren lentament, però com que en el teatre no hi un narrador que ha d' anar
explicant el que passa, tot ocorre més ràpid.
• En el teatre, abans de començar l' obra, ja coneixes els personatges perquè els presenten, però en la
narrativa, vas coneixent el caràcter del personatges a mesura que transcorre la història.
−4−
• Quins valors transmet, segons la teua opinió, aquesta obra literària?
3
El valor de l' amistat, de l' amor, de la comfiança (en els amics), del companyerisme.
−5−
4
Descargar

L'amor també és això; Dominique Lavigne Louis

TeatroLiteratura española contemporánea del siglo XXLiteratura juvenilMalalties de transmissió sexual
•

Literatura española contemporánea del siglo XXContextArgumentPersonatgesNarrativa catalana # Desarrelament d'una dona

Flors de Plàstic; Vicent Marçà i Duch

Flors de Plàstic; Vicent Marçà i Duch

NarrativaLiteratura juvenilNovelaLiteratura española contemporánea del siglo XXI

La biblia valenciana; Rafael Tasis

La biblia valenciana; Rafael Tasis

PersonajesArgumentoNarrativa y novela catalana contemporáneaLiteratura española contemporánea del siglo XX

El malefici dels Da; Jsep Lormans

El malefici dels Da; Jsep Lormans

BruixeriaBrujería # Novel·la infantilEspaiArgumentSiglo XXPersonatgesTempsNovela infantilPersonajesArgumentoNarrativaLiteratura catalana contemporáneaCultura africana

Historia de la prensa

Historia de la prensa

SocietatPeriodismo # Diaris: mondial i catalá

ÍNDEX DEL TREBALL Comentari de l'autor Comentari de l'obra

ÍNDEX DEL TREBALL Comentari de l'autor Comentari de l'obra

SimbolsNarrativa i novel·la modernistaLiteratura catalanaSegle XXModernisme

La Biblia Valenciana; Rafael Tasis

La Biblia Valenciana; Rafael Tasis

Novela policíaca valencianaResolución de un crimenLiteratura en valenciano

Aigües encantades; Joan Puig i Ferrater

Aigües encantades; Joan Puig i Ferrater

TeatroLiteratura española contamporánea siglo XXModernismo literario catalánRenaiçenxaDrama

ÍNDEX Tapa pàg. 1 Índex pàg. 2 Referència bibliogràfica pàg. 3

ÍNDEX Tapa pàg. 1 Índex pàg. 2 Referència bibliogràfica pàg. 3

TeatroSiglo XXModernismo literario catalánDramaLiteratura española contemporánea

Mar negre; Josep Lorman

Mar negre; Josep Lorman

Personages # Novel·laNovel infantil y juvenilArgumentoNarrativaArgumentSiglo XXILiteratura catalana contemporánea

Fèlix o Llibre de meravelles; Ramon Llull

Fèlix o Llibre de meravelles; Ramon Llull

BiografíaArgumento # ArgumentProsa didáctica catalanaLlibre de les bèstiesLiteratura española medievalEdat Mitjana

Aigua en cistella; Carme Miguel

Aigua en cistella; Carme Miguel

Novela ContemporáneaAutorArgumentPersonatgesNarrativa infantil y juvenilLiteratura valenciana

Vacances 2002 Situació geogràfica

Vacances 2002 Situació geogràfica

Monumentos históricosGastronomíaCiudades catalanas # Traçat urbanìsticLimits geogràfics

El princep de la boira; Carlos Ruíz Zafón

El princep de la boira; Carlos Ruíz Zafón

PersonajesNarrativa catalanaEl principe de la nieblaArgumentoNovelaLiteratura española del siglo XX

L'agulla daurada; Montserrat Roig

L'agulla daurada; Montserrat Roig

NarrativaLiteratura española contemporánea del siglo XXNovela catalana # Carrers i canalsUrbanisme de Leningrand

L'alquimista; Paulo Coelho

L'alquimista; Paulo Coelho

NarrativaBest SellerAlquimia # VocabulariPersonatgesLiteratura hispanoamericana contemporánea del siglo XXNovela

El teatre de postguerra

El teatre de postguerra

Teatro existencialistaTeatro de la PostguerraTeatro de VanguardiaTeatro del Absurdo

Aquí descansa Nevares. Altres narracions mexicanes

Aquí descansa Nevares. Altres narracions mexicanes

Literatura hispanoamericana contemporánea # Realisme màgicPere Calders