Breu resum de la pel·lícula
L'argument de la pel·lícula narra l'historia de dos germans amb idees d'extrema dreta i neofeixistes, i
l'evolució de les seves teories cap a unes altres de molt més tolerants i igualitàries. Per aconseguir això un dels
nois acabarà a la presó per l'assassinat de dos nois de color, on patirà en la seva pròpia pell la discriminació
racial, i l'odi. El germà d'aquest seguirà en tot moment les idees d'aquest, fins que surt de la presó, i l'intenta
convèncer de un canvi d'opinions, després de numerosos problemes. El germà gran, Dereck, narra en el germà
petit, David, el que haurà de patir si segueix el seu camí. Al final en Dereck aconsegueix amb dificultats
esborrar una part de les idees de la ment del seu germà, que acabarà morint assassinat per un jove negre, al qui
ell abans havia discriminat racialment.
Descripció de l'ideologia nazi
L'ideologia nazi es basa en la supremacia d'un grup sobre un altre. Tot i que aquesta idea és molt global
n'engloba moltes d'altres, com el racisme, l'antisemitisme...
El sistema polític totalitari nazi, és un sistema polític que és molt fàcil de vendre a un poble, quan aquest es
troba en molt males condicions, i més si suposadament és per culpa d'altres. En el cas de l'asens de Hitler al
poder, varen culpar a els jueus i als Bolxevics.
Neonacisme: terme referit a la ideologia de grups de persones en que les seves activitats segueixen o imiten a
Adolf Hitler i el seu moviment polític, el nacionalsocialisme (nazisme). En la majoria de les democràcies
lliberals, les seves accions es manifesten en la discriminació racial, amb atacs a minories ètniques, en el
recolzament al nazisme i fins i tot en la negació de la certesa de l'holocaust (l'assassinat en massa de jueus i
altres grups a càrrec dels nazis), encara que totes aquestes activitats són considerades il·legals, per tan tots
aquests grups permaneixen ocults o emmascarats en partits d'ultra detres.
Activitat neonazi fora d'Europa: En els EEUU son molts els grups que defenen el nazisme, com el
NSDAP−AO, amb base a Nebraska, els caballers del Ku Klux Klan i les Nacions Àries. També hi ha grups
molt similars a Austràlia, Nova Zelanda i Suràfrica, on es va establir el règim ara desaparegut del apatheid en
el 1948 per polítics que havien estat empresonats degut a la seva postura de defensa i favorable als nazis
durant la 2na Guerra Mundial.
Enumeració dels elements feixistes
Esvàstica (element feixista): Apareix en el pit d'en Dereck, i és una creu creada per els els fenicis, en concret
els actuals egipcis, que va ser utilitzada per Hitler com a signe del nazisme.
Creu Cèltica (element nazi): Creu que van crear els celtes i que per a ells significava prosperitat. La creu
cèltica la duu un company de presó d'en Dereck.
Àguila imperial (element feixista): La duu tatuada en Dereck al braç esquerra, i significa l'unió de l'imperi
alemany en contra de els jueus.
Creu ària (element neofeixista): Creu que utilitzen els partidaris de la supremacia blanca del antisemitisme i
del racisme en general. La duu en Dereck tatuada a l'esquena.
Creu de ferro (element feixista i nazi): Creu d'honor militar que atorgava Hitler a tots aquells militars que
havien realitzat una bona feina a favor de la supremacia blanca i de l'antisemitisme. Per exemple en Hitler ho
atorgava als caps dels camps de concentració.
1
Enumeració dels arguments que reafirmen la teoria feixista
Abans d'entrar en l'establiment a destrossar−lo, en Dereck, enumera unes quantes raons per fer−ho:
• El govern no és prou dur com per fer fora tots els immigrants
• El govern no controla prou bé les fronteres que els separen amb els mexicans
• Els immigrants que venen a els Estats Units roben la feina als que són del país
Per totes aquestes raons segons en Dereck aconsegueix convèncer una colla de nois sense cap mena
d'arguments propis, personalitat ni sentit comú.
En el dinar amb la nova parella de la mare d'en Dereck torna a enumerar una sèrie de raons:
• Els immigrants sempre són els culpables del que s'els acusi, per què són violents.
• En Dereck li diu en el jueu que està menjant amb ells que aquell mai serà el seu país.
• Segons ell els immigrants són els culpables de tots els delictes que es cometen, i la policia te tot el
dret a l'ús de la violència per reprimir aquestes accions.
Opinió personal
Crec que la pel·lícula està molt ben feta i reflexa clarament l'ignorància nazi i feixista, tot i això crec que el
problema que té la pel·lícula és que pot arribar a incitar a seguir comportaments feixistes i racistes, només
calia fixar−se en alguns comportaments a classe mentre miràvem la pel·lícula.
En general crec que la pel·lícula està molt ben feta per què reflexa clarament el comportament inhumà
d'aquesta gent i demostra el seu poc sentit comú.
En quan a les idees nazis, la veritat es que les trobo més que depreciaves per no utilitzar una altre paraula, la
forma més senzilla que té una persona de treure's els problemes de sobre és culpant a una altre (típic
comportament infantil) que és exactament el que varen fer tots els alemanys al escollir en Hitler per què
arribés a president i s'auto nomenés Fhürer.
Tot i això ningú pot negar que Hitler va utilitzar una gran estratègia per arribar al poder de forma totalment
democràtica, en part gràcies a l'ajuda de la campanya propagandística portada a terme per Goebbles. Hitler va
ser bastant més intel·ligent que tothom que el va votar. Els qui el van votar, crec que van ésser persones
ignorants, que el que pretenien era buscar culpables fora d'ells mateixos.
En general el meu repudi cap a qualsevol moviment nazi, racista, i en general feixista és degut a que he estat
educat a la tolerància, tot i que sembla que només poques persones responen a aquest tipus d'educació, doncs
només cal fixar−se en el nou alçament del feixisme en el nostre país entre el jovent, que sense cap mena de
criteri aproven uns pensaments que si en realitat es portessin a terme potser en serien ells els més afectats.
Com a conclusió jo consideraria el nazisme com a un error dels humans que s'ha d'arradicar però no olvidar.
Hem de pensar que hem sigut nosaltres mateixos els que hem acabat portant a terme el nazisme fins i tot
democràticament, el que hem sembla més que horrible. No crec que s'hagi de lluitar amb el nazisme ni de
forma violenta ni de forma activa, si no simplement arrabassant−los els seus propis arguments i intentant
arradicar−lo desde que un és ben petit. Per tant el feixisme és un element a arradicar en la nostra societat.
American History
X
2
Índex
Resum de la pel·lícula.................................................................... pàg 2
Descripció de l'ideologia nazi...................................................... pàg 3
Ennumeració de elements feixistes.......................................... pàg 4
Arguments de la teoria feixista................................................ pàg 6
Opinió personal.............................................................................. pàg 7
3
Descargar

Breu resum de la pel·lícula

CinematografíaJusticiaArgumentInfluències socialsComportamentRacismeSímbols neonazisTraicióFeixisme
Així com cell qui en lo somni es delita; Ausiàs March

Així com cell qui en lo somni es delita; Ausiàs March

Literatura española de la Edad MediaPoesía y lírica medieval trovadoresca

Amazònia

Amazònia

Selva tropicalEspécies animals i vegetalsIngigenaBoscosProblemes principals

Aigües encatades; Joan Puig i Ferreter

Aigües encatades; Joan Puig i Ferreter

Problemas generacionales # ArgumentPersonatgesLiteratura española contemporáneaTeatro catalán de la Renaixença

EmpresasTiposSector económicoEstudio de mercadoOrganizaciónPrincipios organizativos # Activitat empresarialEstudi de mercatPrincipis organitzatius

TEMA : AL−ÀNDALUS La formació d'Al−Àndalus: l'emirat La Conquesta •

TEMA : AL−ÀNDALUS La formació d'Al−Àndalus: l'emirat La Conquesta •

Califat de CòrdovaRegnes de taifesHistoria de España en la Edad Media # Conquesta

1492: La conquista del Paraíso; Ridley Scott

1492: La conquista del Paraíso; Ridley Scott

Cinematografía # FitxaSinopsisQüestionariesMotivancionsConqueridors

Aproximació de Przeworski i transició política del Kirguizistan

Aproximació de Przeworski i transició política del Kirguizistan

Países de Asia CentralAntiguas repúblicas de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) # Fragmentació de la Unió SovièticaPoble kirguísAkayev

$doc.title

Impacte socialSubstàncies nutritivesTractamentBulimiaGrups alimentarisDietaAnorexiaConseqüències

Aristòtil

Aristòtil

ConeixementRaonamentTeoria ilemorficaMetafísica

SaludAlimentaciónTiposMnipulación genéticaBiotecnologíaPlanta trangénicaConsumo

Els origens de l'activitat agrària

Els origens de l'activitat agrària

Activitat agràriaRecursos agrarisErosióFalta d'aigua

Ab urbe condita; Tit Livi

Ab urbe condita; Tit Livi

Historia universal # Tradició miticollegendàriaMonarquía romanaLlegenda de RomaLloba capitolina

L'aparell locomotor

L'aparell locomotor

Anatomía humanaCuerpo humano # Ossos i músculsArticulacionsTroncExtremitatsBiología

Cartellisme nazi

Cartellisme nazi

Context històricSocietatPeriodismo # PropagandaMoviments políticsCartells

L'anabolisme heteròtrof

L'anabolisme heteròtrof

Producció d'antibiòticsPasteuritzacióCicle del nitrogenLípidsProteïnesGliconeogènesiÀcids nucleicsProcessos metabòlics

Anselm Turmeda

Anselm Turmeda

Literatura española de la Edad MediaPoesía y lírica mallorquina medieval # Elogi dels diners

Antibiotics # Antibióticos

Antibiotics # Antibióticos

MicroorganismesTipos de antibiótico # Penicil·linaEfectes adversosContraindicacions

L'Ametlla del Vallès

L'Ametlla del Vallès

OrigensGeografíaBarcelonaMapas # HistòriaJurisdicció

Antropología de la educación en dibujos

Antropología de la educación en dibujos

DibuixObras artísticas # Tipus d'escoles, d'aules, de formes d'ensenyar

Animació infantil

Animació infantil

EducaciónDinámica de grupos # AnimadorConcientitzacióAdults

GENERALITATS OSSOS Esquelet AXIAL: ossos de l'eix central.

GENERALITATS OSSOS Esquelet AXIAL: ossos de l'eix central.

ArticulacionesCabezaCuelloExtremidadesOssosMusculaturaCartílagsArticulacionsTroncExtremitatsCapColl # HuesosCartílagosTronco