ÍNDEX
Tapa pàg. 1
Índex pàg. 2
Referència bibliogràfica pàg. 3
Tema Pàg. 3
Estructura
Interna pàg. 3
Externa pàg. 4
Argument pàg. 4
Punt de vista narratiu pàg. 4
Personatges pàg. 4
Espai pàg. 5
Temps pàg. 5
Llenguatge pàg. 5
Opinió personal pàg. 5
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA
Autor: Joan Puig i Ferreter
Títol: Aigües Encantades
Editorial: Ed. 62 Col·lecció: El cangur / Butxaca
Lloc i data de publicació: Imprès a Liberdúplex, s.l.
Publicat dins la col·lecció
Els llibres de l'Escorpí / Teatre
el 1975
TEMA
L'enfrontament d'un poble rural envers el progrés i la ciència.
1
ESTRUCTURA
Interna
• Plantejament: fins a la pàg. 39; presenta a Cecília (la protagonista) i en demostra el fort caràcter. Un
cop apareix el pare comença el nus.
• Nus: fins a la pàg. 120; s'hi expliquen els problemes entre Cecília i la seva família, i s'hi desenvolupa
tota la trama.
• Desenllaç: conversa Vergés i Cecília; deixa el final una mica obert.
Externa
• Pròleg: des de la pàg. 7 fins la 25
• Actes:
Acte 1: pàgs. 31−63
Acte 2: pàgs. 63−97
Acte 3: pàgs. 97−124
ARGUMENT
En un poble feia anys que no hi plovia, i la gent estava convençuda que tan sols amb fe a Déu tornaria a
ploure. Feien pregàries i processons a la Verge dels Gorgs, els quals estaven situats no gaire lluny del poble i
eren sagrats per a la gent. Cecília, una noia jove del poble és totalment contraria a aquestes creences.
S'enfronta als seus pares i hi discuteix constantment. El mestre del poble entén a Cecília però no és tan radical
com ella.
Arriba al poble un foraster. Ja tan sols la seva arribada causa un gran rebombori. És un jove enginyer que ve
de la ciutat, i Cecília el coneix perquè ella hi va ser, a la ciutat. El foraster explica que el poble podria
salvar−se de la sequera aprofitant l'aigua dels gorgs. El poble es mostra clarament contrari a aquesta idea, i per
a acabar−ho d'adobar, comença a ploure i el mossèn fa creure a tothom que és un miracle.
Finalment, el foraster és fet fora a pedrades. Cecília decideix marxar, també. El mestre, en canvi es queda.
PUNT DE VISTA NARRATIU
No hi ha narrador. El que sí que hi ha són acotacions teatrals, que descriuen o expliquen fets que no diuen els
personatges.
PERSONATGES
Principals
Cecília (protagonista)
Vergés (mestre)
Pere Amat (pare de Cecília)
Juliana (dona d'Amat i mare de Cecília)
2
Mossèn Gregori (el Rector)
Foraster
Secundaris
Joan Gatell, Trinitat, Senyor Vicenç, Bartomeu, Manso, Romanill, Bràulia.
ESPAI
Tota la història passa en un poble del qual no se'n diu el nom.
TEMPS
L'època històrica seria els principis del segle XX.
La història passa en menys d'un dia.
LLENGUATGE
L'autor utilitza un llenguatge col·loquial entenedor per a tothom.
OPINIÓ PERSONAL
El llibre m'ha agradat bastant per la història que explica.
Sobretot el personatge de la Cecília m'ha agradat molt i m'hi he sentit identificada.
3
Descargar

ÍNDEX Tapa pàg. 1 Índex pàg. 2 Referència bibliogràfica pàg. 3

TeatroSiglo XXModernismo literario catalánDramaLiteratura española contemporánea
Aigües encantades; Joan Puig i Ferrater

Aigües encantades; Joan Puig i Ferrater

TeatroLiteratura española contamporánea siglo XXModernismo literario catalánRenaiçenxaDrama

•

Literatura española contemporánea del siglo XXContextArgumentPersonatgesNarrativa catalana # Desarrelament d'una dona

AIGÜES ENCANTADES 1.− a) Comenteu el significat del títol de l'obra.

AIGÜES ENCANTADES 1.− a) Comenteu el significat del títol de l'obra.

ArgumentoTeatro catalánModernismoLiteratura española contemporánea del siglo XXPersonajes # Teatro catalán de la RenaixençaArgumentPersonatges

Flors de Plàstic; Vicent Marçà i Duch

Flors de Plàstic; Vicent Marçà i Duch

NarrativaLiteratura juvenilNovelaLiteratura española contemporánea del siglo XXI

1.Fes un resum de l'obra, tot representant la divisió en... −

1.Fes un resum de l'obra, tot representant la divisió en... −

Literatura española contemporánea del siglo XXPersonatgesTeatro catalán de la Renaixença # ArgumentClimaxModernisme

Crònica; Ramon Muntaner

Crònica; Ramon Muntaner

Prosa histórica (historiografía) medieval # AlmogàversLiteratura española de la Edad Media

Tema Principal l'Obra Aigües encantades al teatre modernista.

Tema Principal l'Obra Aigües encantades al teatre modernista.

Problemas generacionalesVida y obras del autorTemas # ModernismeLiteratura española contemporánea del siglo XXArgumentPersonatgesTeatro catalán de la Renaixença

Joan Puig i Ferreter

Joan Puig i Ferreter

Literatura española contemporánea del siglo XXArgumentPersonatgesTeatro catalán de la Renaixença # Modernisme

L'amor també és això; Dominique Lavigne Louis

L'amor també és això; Dominique Lavigne Louis

TeatroLiteratura española contemporánea del siglo XXLiteratura juvenilMalalties de transmissió sexual

El malefici dels Da; Jsep Lormans

El malefici dels Da; Jsep Lormans

BruixeriaBrujería # Novel·la infantilEspaiArgumentSiglo XXPersonatgesTempsNovela infantilPersonajesArgumentoNarrativaLiteratura catalana contemporáneaCultura africana

Aigües Encantades Comentari: Temes i personatges

Aigües Encantades Comentari: Temes i personatges

Literatura española contemporánea del siglo XXPersonatgesTeatro catalán de la Renaixença # Argument

La biblia valenciana; Rafael Tasis

La biblia valenciana; Rafael Tasis

PersonajesArgumentoNarrativa y novela catalana contemporáneaLiteratura española contemporánea del siglo XX